Spring naar inhoud

Wijkagenda Mariahoeve en Marlot 2021 - 2025

Wijkagenda Mariahoeve en Marlot 2021 - 2025

De wijkagenda Mariahoeve en Marlot werd op 15 oktober 2021 gepresenteerd aan stadsdeelwethouder Saskia Bruines. In de wijkagenda staan de belangrijkste verbeterpunten (opgaven) voor Mariahoeve en Marlot voor de komende vier jaar.  Er zijn acties benoemd om samen te werken aan die verbeterpunten.

Bewoners, ondernemers, wijkorganisaties (zoals Voor Welzijn, het wijkberaad en woningbouwcorporaties) en de gemeente hebben samen de verbeterpunten bepaald. Zij voeren de acties uit de wijkagenda ook samen uit.

De belangrijkste verbeterpunten zijn

  • Prettig wonen
  • Kansen voor iedereen en
  • Groen en schoon.

Klik op onderstaande afbeelding om de wijkagenda te bekijken.

Samenvatting van de belangrijkste agendapunten voor de wijkagenda Mariahoeve en Marlot 2021 - 2025

Waarom een wijkagenda?

In de wijkagenda staan de belangrijkste verbeterpunten van en volgens de wijk. Hieraan gaan bewoners, ondernemers, wijkorganisaties en de gemeente de komende vier jaar samen werken om van Mariahoeve en Marlot een nog fijnere wijk te maken om in te wonen, te werken en te verblijven.  

Naast de wijkagenda gebeurt er natuurlijk nog veel meer in de wijk.  Projecten die al gestart zijn of die voor de gemeente ook belangrijk zijn gaan door. Voorbeelden zijn:

Er is bijvoorbeeld begonnen met het opknappen van de wijk. Hierover heb je in 2020 gestemd

Ook speelt verduurzamen en energietransitie een belangrijke rol in Mariahoeve als Groene energiewijk

De gemeente onderzoekt altijd hoe de verbeterpunten uit de wijkagenda bij nieuwe projecten en nieuwe ontwikkelingen bij bestaande projecten aandacht kunnen krijgen in de uitvoering.

Hoe is de wijkagenda gemaakt?

Analyse
We hebben eerst een analyse van de wijk gemaakt met een aantal wijkpartners. Hiervoor hebben we openbare data gebruikt, twee onderzoeken door de Haagse Hogeschool laten uitvoeren en verhalen uit de wijk opgehaald. De belangrijkste gegevens van de wijk hebben we  opgenomen in het wijkprofiel. Uit het wijkprofiel kwamen elf onderwerpen naar voren die belangrijk zijn in en voor Mariahoeve.

Verbeterpunten bepalen
Deze elf onderwerpen zijn besproken aan de eerste wijktafel met de wijkpartners en de gemeente. Hier is besproken wat goed gaat, wat beter kan en waar kansen liggen. De thema’s zijn ook voorgelegd aan de wijk via een online en offline enquête (stemwijzer). Er is 1212 keer op een thema gestemd. De meeste mensen hebben aangegeven dat ze de onderwerpen groen, schoon en woningen belangrijk vinden. Tijdens de wijktafels met bewoners, ondernemers en wijkorganisaties hebben we de uitslag van de enquête  besproken en getoetst aan de eigen ervaringen uit de praktijk. Ook is de uitslag naast de onderzoeken van de Haagse Hogeschool en de publieke data gelegd. Op deze manier hebben we de drie verbeterpunten bepaald.  

Actieprogramma maken
Tenslotte hebben we samen bepaald welke acties nodig zijn om te werken aan deze  verbeterpunten. Dat staat in het  actieprogramma voor de drie verbeterpunten: Prettig wonen, Kansen voor iedereen  en Groen en schoon.

Lees meer op Den Haag - Wijkagenda: voor iedere wijk een plan

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren