Spring naar inhoud

Privacyverklaring Mariahoeve aan Zet

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

 • Verzamelen van goede plannen van bewoners, ondernemers en organisaties voor een mooiere, socialere, sportievere veiligere en groenere wijk. 
 • Uitvoeren van een draagvlakmeting (minimaal 25 likes) en een haalbaarheidscheck op de ingediende plannen. 
 • Verdelen van budget over de haalbare plannen en bepalen welk plannen worden uitgevoerd door de bewoners van de Mariahoeve en Marlot. 

Subdoelen

 • Inzicht krijgen in waar de likes op de ingediende plannen vandaan komen. 
 • Inzicht geven aan bezoekers, planindieners en gemeente in de argumenten voor of tegen een plan. 
 • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het participatief begroten. 

Een spelregel voor het insturen van plannen is dat iedereen een plan mag indienen. We nodigen nadrukkelijk bewoners van Mariahoeve en Marlot uit om de plannen te liken. 

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besteding te komen van de € 40.000,- vanuit de subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie.

Categorieën persoonsgegevens

 • Postcode: van 17 november 2021 t/m 2 januari 2022 (insturen en liken van plannen) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de likes en reacties vandaan komen. Zijn het mensen uit Mariahoeve die hun mening geven of komen de reacties uit, bijvoorbeeld, Groningen? 
 • Naam: van 17 november t/m 22 december 2021 vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een plan instuurt, is je naam zichtbaar op de pagina van jouw ingestuurde plan. Als je een argument plaatst, is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven. 
 • E-mail: van 17 november t/m 22 december 2021 vragen we mensen die zich registreren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingestuurde plan. De indieners van plannen worden na de haalbaarheidscheck persoonlijk per e-mail geïnformeerd of hun plan haalbaar is.  
 • Telefoonnummer: van 17 november t/m 22 december 2021 vragen we mensen die een plan insturen optioneel om hun telefoonnummer. Dit doen we om snel contact op te kunnen nemen over het plan.
 • IP-adressen: van 17 november 2021 t/m 2 januari 2022 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken en insturen van plannen te kunnen opsporen.  

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Mariahoeve aan Zet geldt het volgende: 

 • Het liken van plannen loopt af op 2 januari 2022. Daarna wordt de website mariahoeveaanzet.denhaag.nl statisch gemaakt. Plannen, namen van indieners, aantal likes en argumenten voor- en tegen blijven wel zichtbaar op de website.
 • Na 2 januari worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het liken, per plan. Deze informatie wordt met de voor- en tegenargumenten meegestuurd aan de medewerkers van de gemeente die plannen met minimaal 25 likes checken op de haalbaarheid.   
 • Op 9 februari 2022 worden de haalbare plannen bekendgemaakt waar bewoners van Mariahoeve en Marlot op kunnen stemmen. De niet haalbare plannen en de namen van de indieners blijven ook zichtbaar op de website.

Alle plannen blijven zichtbaar op de website tot het einde van Mariahoeve aan Zet. Deze datum staat nu op 1 april 2022. Na afronding van Mariahoeve aan Zet wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Achterliggende databases worden dan wel verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen. 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren