Spring naar inhoud

Over Mariahoeve

de nMariahoeve is een wederopbouwwijk in het noordwesten van Den Haag en bestaat uit vier buurten: Landen, Horsten, Kampen en Burgen en Marlot. Er wonen in totaal ruim 15.000 mensen. De bewoners zijn trots op hun groene wijk en het (wederopbouw)karakter van de wijk. Dat willen ze graag zo houden. De bewoners vinden het belangrijk dat iedereen in de wijk kan meedoen. De volgende jaren is er in de wijk aandacht voor een groene en schone wijk en aandacht voor elkaar, zoals elkaar kunnen ontmoeten. Bij de grote maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en energietransitie is het belangrijk dat zij aansluiten bij wat leeft in de wijk. Daarnaast moeten zij helpen bij het behoud of verbeteren van de opgaven in de wijk.

Meer cijfers over de leefbaarheid in de wijk staan in de leefbaarheidscirkel. Daarin staan alle gegevens over de leefbaarheid in een buurt of wijk bij elkaar. Selecteer bij 'Buurt’ de wijk Mariahoeve en Marlot (wijk 25). 

De wijk heeft sinds oktober 2021 een wijkagenda. Daarin staan de belangrijkste verbeterpunten voor de wijk voor de komende vier jaar, gekozen door bewoners, ondernemers, organisaties in de wijk en de gemeente. Zij voeren de agenda ook samen uit.
 

Bewonersinitiatieven
Naast de uitvoering wijkagenda en het wijkbudget gebeurt er nog veel meer in de wijk. Er zijn veel bewonersinitiatieven die interessant zijn en waar u ook aan mee kunt doen.

Klik op de link voor meer informatie:


Wijkberaad en gemeentelijke duurzaamheidsprogramma's
Daarnaast is ook het wijkberaad Mariahoeve en Marlot actief in de wijk. Ook wordt gewerkt aan het verduurzamen van vastgoed en de overstap op schone energie in het kader van de energietransitie.

Klik op de link voor meer informatie:

Voer je projecten uit in Mariahoeve, maar sta je nog niet in deze lijst?

Stuur dan een e-mail naar mariahoeveaanzet@denhaag.nl met:

  • de naam van het project
  • een korte omschrijving van het project, waar nodig met begin- en einddatum
  • een link naar website

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren