Spring naar inhoud

Mariahoeve Aan Zet

Wat zet jij op de wijkagenda voor Mariahoeve?

Je kon t/m 16 mei reageren en stemmen op de elf thema’s voor Mariahoeve. Dat kon via deze website en via de stemwijzer die je per post hebt ontvangen. Zo hebben veel mensen aangegeven wat zij belangrijk vinden. De stemmen en reacties staan nu allemaal op deze website.

De wijktafel gaat de stemmen beoordelen en de agendapunten voor de wijkagenda concreet maken. In de wijkagenda staan de belangrijkste punten voor Mariahoeve voor de komende vier jaar.  

Bekijk de uitslag

Stemmen op de Wijkagenda Mariahoeve

thema's
Hoe werkt het?
Bekijk thema's
1. Stem en reageer op de thema's

Uit het wijkprofiel van Mariahoeve komen elf thema’s naar voren. Tot en met 16 mei kon je stemmen op de thema’s die jij belangrijk vindt. En voorbeelden geven waar en hoe het thema speelt in de wijk. De uitslag is nu bekend.

Illustratie om je aan te melden voor de wijktafel.
2. Wijktafel kiest agendapunten

De wijktafel beoordeelt de stemmen en kiest op basis daarvan de agendapunten. Aan de wijktafel zitten bewoners, ondernemers, wijkpartners en de gemeente. Je kon je t/m 16 mei aanmelden om mee te praten aan de wijktafel.

Illustratie om de agendapunten te verdiepen.
3. Wijktafel verdiept agendapunten

In de derde ronde maakt de wijktafel de agendapunten concreet. Wat is het doel voor de wijk? Welke acties zijn nodig? Wie is de eigenaar van het agendapunt? Wie kunnen helpen? En welke dilemma’s moeten we oplossen?

Wijkagenda af en start wijkbudget
4. Wijkagenda en start wijkbudget

De definitieve wijkagenda met de drie agendapunten publiceren we op deze website. Daarna start de uitvoering van de wijkagenda door de gemeente en de wijkpartners. Hierna start het wijkbudget voor Mariahoeve.

Spelregels

Spelregels

  • Iedereen die in Mariahoeve en Marlot woont, werkt of naar school gaat kan stemmen en reageren op de thema’s. We concentreren ons vooral op Mariahoeve, maar Marlot krijgt ook een kleine plek in de wijkagenda.
  • Bij het stemmen op een thema is het belangrijk om aan te geven waarom je op dit thema stemt. Zowel het aantal stemmen als de kwaliteit van je uitleg bepaalt welke thema’s we verder uitwerken in agendapunten. Deze beslissing maken we met de wijktafel.
  • Een goede toelichting bestaat uit goed omschreven aandachtspunten. In je toelichting geef je aan: waarom verdient het thema dat je hebt gekozen extra aandacht in Mariahoeve voor de komende vier jaar? Hoe speelt het thema in de wijk? Welke uitdagingen zie je? We zijn in deze stemronde minder op zoek naar concrete oplossingen.
  • In de wijkagenda komen drie agendapunten te staan. Een agendapunt bestaat uit een concrete doelstelling en acties. Een agendapunt kan gebaseerd zijn op meerdere thema’s.
  • In de wijkagenda komt minimaal een sociaal agendapunt te staan.
  • Je kan digitaal stemmen of de stemwijzer invullen en inleveren. De stemmen van de stemwijzer tellen we aan het einde op bij de digitale stemmen. De opmerkingen die mensen achterlaten op de stemwijzer, plaatsen we op de website.
Wat ging eraan vooraf?

Wat ging eraan vooraf?

We hebben eerst een analyse van de wijk gemaakt met de belangrijke wijkpartners. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van openbare data en twee onderzoeken van de Haagse Hogeschool. Uit deze analyse kwamen elf thema's naar voren die extra aandacht nodig hebben. Deze elf thema's hebben we besproken aan de eerste wijktafel met de wijkpartners en de gemeente. Hier is besproken wat goed gaat, wat beter kan en waar kansen liggen. We willen nu graag weten wat jij het belangrijkst vindt om op te pakken. 

Waarom een wijkagenda?

Waarom een wijkagenda?

De bewoners, ondernemers, wijkpartners en de gemeente bepalen samen de Wijkagenda Mariahoeve 2021-2024. In de wijkagenda staan de belangrijkste aandachtspunten van en volgens de wijk. Deze punten gaan we de komende vier jaar oppakken om van Mariahoeve een nog fijnere wijk te maken.  

Naast de wijkagenda gebeurt er natuurlijk nog veel meer in de wijk. Er is bijvoorbeeld begonnen met het opknappen van de wijk, hierover heb je vorig jaar gestemd. Projecten die al gestart zijn of die voor de gemeente ook belangrijk zijn, vinden gewoon plaats. Ook als de wijk vindt dat andere onderwerpen belangrijker zijn. Er wordt wel goed gekeken hoe thema's uit de wijkagenda meegenomen kunnen worden en of nieuwe projecten een bijdrage kunnen leveren aan de wijkagenda. 

Contact

Contact

Heb je vragen over de Wijkagenda Mariahoeve? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Zo niet, neem dan contact met ons op

Do you read this website rather in English? Please use Google Translate.

tekstwolk-punt
Tijdlijn

Tijdlijn

30 april t/m 16 mei

Reageren op de thema's

30 april t/m 16 mei

Aanmelden voor de wijktafels

10 juni

Wijktafel kiest drie agendapunten

8 juli

Wijktafel verdiept drie agendapunten

23 juli

Vastellen wijkagenda

1 september

Start wijkbudget Marhiahoeve

Would you rather read this website in English? Please use Google Translate.

tekstwolk-punt

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Annuleren